02-174-6090-3
104/65 หมู่ที่ 12 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ติดต่อเราClick

ข่าวสาร และ กิจกรรม

ลูกค้า Thai summit เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

พฤศจิกายน 8, 2017 ⋅ 0 Comments

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2017 ลูกค้า Thai summit ได้เข้ามาเยี่ยมขมโรงงาน และ แลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่งทำให้ได้ประโยชน์อย่างมาก buy an essay ต้องขอขอบคุณบริษัท Thai summit ที่ได้เข้ามาให้ความรู้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน และ บริษัท ราโต้ ฯ จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความไว้วางใจของลูกค้าต่อไป