02-174-6090-3
104/65 หมู่ที่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ติดต่อเราClick

About

ประเภทธุรกิจ

1.ผลิต และจำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ รถยนต์ และจักรยานยนต์ทุกชนิด

2.ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ

ก่อตั้ง 5 กันยายน พ.ศ. 2546

ประวัติบริษัท

เมื่อวันที่ 5 กัน ยายน พ.ศ. 2546 บริษัท ราโต้อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ถือกำเนิดเพื่อตอบสนองความต้องการ ในการผลิตชุด TOOL SET ACCESSORY ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักชิ้นแรกของบริษัท ต่อมาบริษัทได้เริ่มมีการพัฒนามาผลิตอะไหล่ อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ และจักรยานยนต์ทุกชนิด เพราะทางบริษัทเล็งเห็นว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ และ จักรยานยนต์ เริ่มเติบโตอย่างมากในประเทศไทย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 บริษัทได้ก่อตั้งโรงงานที่ 2 เพื่อเป็นการรองรับการขยายของธุรกิจ และในปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้ก่อตั้งโรงงานที่ 3 เพื่อรองรับการเติบโตของธรุกิจอย่างรวดเร็ว บริษัท ราโต้อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทั่วโลกรู้จักและยอมรับในความเป็นที่สุดแห่งคุณภาพ