02-174-6090-3
104/65 หมู่ที่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ติดต่อเราClick

ข่าวสาร และ กิจกรรม

สัมมนานอกสถานที่ AT O SEVEN VILLA KHAO YAI

พฤศจิกายน 27, 2018 ⋅ 0 Comments

เนื่องจากทางบริษัท ราโต้ ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาระดับหัวหน้างาน รองผู้จัดการ และ ผู้จัดการ ซึ่งได้ไปสัมมนากันที่ O SEVEN VILLA ที่เขาใหญ่กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาและหัวข้อสัมมนาในครั้งนี้ 

ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ <Leadership with Teamwork for Success> ภายใต้สโลแกนที่ว่า ” RATO TEAM MANAGEMENT”