02-174-6090-3
104/65 หมู่ที่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ติดต่อเราClick

ข่าวสาร และ กิจกรรม

รางวัล 5ส. และ อายุงาน 8ปี

กุมภาพันธ์ 8, 2019 ⋅ 0 Comments

บริษัท ราโต้ ฯ ได้ทำการแจกรางวัลสำหรับกิจกรรม 5ส. มีทั้งหมด 3 รางวัลเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำกิจกรรม 5ส. และได้มีการแจกรางวัลสำหรับพนักงานอายุ 8 ปีด้วย ทางบริษัท ราโต้ ฯ ต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่อยู่รว่มกับ ราโต้ ฯ มาอย่างยาวนาน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่าน