02-174-6090-3
104/65 หมู่ที่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ติดต่อเราClick

ข่าวสาร และ กิจกรรม

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย 10, 11-ก.ย.-61

กันยายน 20, 2018 ⋅ 0 Comments

เมื่อวันที่ 10 และ 11 กันยายน 2561 ทางบริษัท ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกท่าน เข้าใจถึงการทำงานที่ปลอดภัย อุปกรณ์การสวมใส่ที่ปลอดภัยต่อการทำงานแต่ละแผนกว่าอุปกรณ์ต้องใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้เพื่อป้องกันอะไร และยังมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานเข้าใจมากยิ่งขึ้น และ ขอขอบคุณโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ที่เข้ามาจัดกรรมเพิ่มเติม และ ขอขอบคุณพนักงานบริษัท ฯ ทุกท่านที่ร่วมเข้าจัดกิจกรรม ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพกิจกรรมสวย ๆ ขอบคุณครับ