02-174-6090-3
104/65 หมู่ที่ 12 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
สมัครงานClick

News &Events

รางวัล 5ส. และ อายุงาน 8ปี

ก.พ. 8, 2019 ⋅ 0 Comments

บริษัท ราโต้ ฯ ได้ทำการแจกรางวัลสำหรับกิจกรรม

งานเลี้ยงปีใหม่ 22 ธันวาคม 2561

ก.พ. 8, 2019 ⋅ 0 Comments

ในวันที่ 22 ธันวามคม 2562 ทางบริษัท

กิจกรรมมซ้อมอพยพหนีไฟ

ธ.ค. 14, 2018 ⋅ 0 Comments

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ทางบริษัท

สัมมนานอกสถานที่ AT O SEVEN VILLA KHAO YAI

พ.ย. 27, 2018 ⋅ 0 Comments

เนื่องจากทางบริษัท ราโต้

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย

ก.ย. 20, 2018 ⋅ 0 Comments

เมื่อวันที่ 10 และ 11 กันยายน

Top News &Events

รางวัล 5ส. และ อายุงาน 8ปี

ก.พ. 8, 2019 ⋅ 0 Comments

บริษัท ราโต้ ฯ ได้ทำการแจกรางวัลสำหรับกิจกรรม 5ส. มีทั้งหมด 3 รางวัลเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำกิจกรรม

งานเลี้ยงปีใหม่ 22 ธันวาคม 2561

ก.พ. 8, 2019 ⋅ 0 Comments

ในวันที่ 22 ธันวามคม 2562 ทางบริษัท ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ซึ่งงานนี้ทางบริษัท