02-174-6090-3
104/65 หมู่ที่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ติดต่อเราClick

News &Events

กิจกรรมสงกรานต์ปี 2019

เม.ย. 17, 2019 ⋅ 0 Comments

กิจกรรมวันสงกราต์ปี 2019 ภายในบริษัท

รางวัล 5ส. และ อายุงาน 8ปี

ก.พ. 8, 2019 ⋅ 0 Comments

บริษัท ราโต้ ฯ ได้ทำการแจกรางวัลสำหรับกิจกรรม

งานเลี้ยงปีใหม่ 22 ธันวาคม 2561

ก.พ. 8, 2019 ⋅ 0 Comments

ในวันที่ 22 ธันวามคม 2561 ทางบริษัท

สัมมนานอกสถานที่ AT O SEVEN VILLA KHAO YAI

พ.ย. 27, 2018 ⋅ 0 Comments

เนื่องจากทางบริษัท ราโต้

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย 10, 11-ก.ย.-61

ก.ย. 20, 2018 ⋅ 0 Comments

เมื่อวันที่ 10 และ 11 กันยายน

Top News &Events

กิจกรรมสงกรานต์ปี 2019

เม.ย. 17, 2019 ⋅ 0 Comments

กิจกรรมวันสงกราต์ปี 2019 ภายในบริษัท ฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11

รางวัล 5ส. และ อายุงาน 8ปี

ก.พ. 8, 2019 ⋅ 0 Comments

บริษัท ราโต้ ฯ ได้ทำการแจกรางวัลสำหรับกิจกรรม 5ส. มีทั้งหมด 3 รางวัลเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำกิจกรรม